Executive Consulting

Tóm tắt

EC là workshop gói gọn trong 01 ngày, nhằm tìm lời giải cho một vấn đề kinh doanh thực tế của công ty từ góc độ Văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Sau workshop, nhóm lãnh đạo công ty sẽ có hiểu biết sâu hơn về khái niệm VHDN, và có hướng giải quyết một vấn đề thực tế nổi cộm của mình từ góc độ VHDN.

Hình thức

EC được tổ chức cho một công ty hoặc đơn vị, gồm một interview trước workshop, và một ngày workshop.

Pre-workshop interview (60-90p): trao đổi giữa nhóm tư vấn và CEO công ty (hoặc lãnh đạo tương tự) về nội dung workshop, các điểm quan tâm chính, thống nhất vấn đề sẽ đưa ra thảo luận, mô tả lại vấn đề dưới dạng case để những người sẽ tham gia thảo luận có sự tập trung vào chủ đề, thống nhất thành phần và trình tự cuộc thảo luận.

Workshop, phần bài giảng buổi sáng (180p): các giảng viên trình bày về VHDN và hỏi đáp ngắn.

Workshop, phần thảo luận buổi chiều (180p): CEO nêu đề bài, các tư vấn điều phối quá trình thảo luận để cùng tìm ra hướng giải quyết.

Liên hệ: chị Bích Vân (VanNTB@funix.edu.vn)

%d bloggers like this: