Sách

Ra mắt vào 13/9/2021

Lưu hành nội bộ FPT

Phát hành bởi ThaiHa Books

FPT bí lục

GIỚI THIỆU SÁCH

“FPT có thể nói, may mắn liên tục phát triển trong 32 năm qua, trở thành biểu tượng, chính là nhờ Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.

Từ năm 1997, một lãnh đạo của VNA, khi đó là khách hàng ruột của chúng tôi đã nhận xét: “FPT là một trong số rất ít những công ty mà lãnh đạo chủ tâm xây dựng phong cách của mình”. Đó là lời khen mà tôi rất tâm đắc. Hai chữ “chủ tâm” đó là tiền, mọi hôi và nước mắt của thành viên FPT và cũng chính là mong ước của những người sáng lập. Qua các chữ “FPT muốn trở thành một tổ chức kiểu mới” trong điều lệ, họ mơ ước tới một phong cách sống mới hài hước, độc đáo, thích lao vào khó khăn hay nói chính xác hơn là thích tạo ra khó khăn để lao vào, và luôn phù hợp với xã hội đang đổi thay.

Cuốn sách này đặt mục tiêu không phải để kể các câu chuyện. Mặc dù các câu chuyện được kể đều là dạng “thâm cung bí sử”, rất hay và hấp dẫn. Đây cũng không phải là một cuốn sách review các lý thuyết khoa học về VHDN, vốn đang nở rộ trong thời gian gần đây. Mặc dù lý thuyết được sử dụng của Edgar Schein là lý thuyết được thừa nhận rộng rãi nhất trong giới hàn lâm.

Chúng tôi, những người chắp bút cuốn sách này, thử sử dụng khuôn khổ lý luận của Edgar Schein để áp vào thực tế hoạt động gần 1/3 thế kỷ của FPT. Với tham vọng thử lý giải, trước là cho bản thân, sau là người đọc hiểu tại sao các lãnh đạo/nhân viên FPT lại hành động như thế này mà không phải thế khác và tại sao cũng một cách hành xử như vậy, họ lại thành công trong một số tình huống, và không thành công trong tình huống khác.

Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn đọc cùng suy ngẫm và reflect những điều đọc được vào trong hành trình dẫn dắt doanh nghiệp của mình.

(trích Lời nói đầu)

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I: Mô hình Văn hóa Doanh nghiệp (Org Culture) của Edgar Schein

Chương 1: Định nghĩa, cấu trúc và tính chất của Văn hóa Tổ chức

Chương 2: Ảnh hưởng của Văn hóa Vĩ mô lên Văn hóa Tổ chức

Chương 3: Mối quan hệ biện chứng giữa Văn hóa và Lãnh đạo

Chương 4: Sự tiến hóa của Văn hóa

Phần II: Văn hóa FPT đã hình thành như thế nào?

Chương 5: Chân dung lãnh đạo FPT

Lãnh đạo thì đầy đủ về vật chất còn nhân viên phong phú về tinh thần!

Chương 6: Các giai đoạn hình thành văn hóa FPT

Từ Hỗn mang tới Hoàng kim hay “Hỗn mang mới”?

Chương 7: Văn hóa xuất phát từ những nhu cầu cạnh tranh và gắn kết của Tổ chức.

 Người FPT chúng ta làm ít ăn nhiều lại hay nói phét! 

Chương 8: Lãnh đạo FPT đã “áp đặt” văn hóa thế nào?

Muốn nên sự nghiệp lớn, ta phải năng la cà

Phần III: Tiến hóa của Văn hóa tại FPT

Chương 9: Tính chất động của Văn hóa FPT

Chương 10: Tiểu văn hóa các đơn vị thành viên của FPT

Chương 11: Chuyển giao thế hệ – Chuyển giao văn hóa tại FPT

Phần IV: Suy ngẫm

Chương 12: Bọn FPT – Những ngầm định văn hóa kiểu FPT

Chương 13: Thay cho lời kết

Phụ lục

Key Interviews: Phỏng vấn một số nhân vật trọng yếu

NHÓM Tác giả

Nguyễn Thành Nam (chủ biên)

Lê Đình Lộc

Phan Phương Đạt

Nguyễn Thu Huệ

Nông Thị Bích Vân

%d bloggers like this: