Timelines

Trong phạm vi nghiên cứu và phân tích văn hóa FPT, UFC tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của FPT và một số đơn vị thành viên trên timeline – dòng thời gian. Với cách hệ thống hóa này, các sự kiện được liệt kê theo trình tự, dễ hình dung, có thể nhìn tổng quan theo từng giai đoạn đồng thời tra cứu được chi tiết từng sự kiện.

Dưới đây là Biên niên quá trình phát triển của FPT và một số đơn vị thành viên, cho độc giả góc nhìn lịch sử – sự kiện về văn hóa FPT và các tiểu văn hóa.

FPT

Thành lập ngày 13/09/1988 với nhóm nhà sáng lập gồm 13 thành viên, tiền thân là các cán bộ nghiên cứu tại Viên Cơ và bạn bè.

FPT Information System (FIS)

Thành lập tháng 12/1994, là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực, từ hành chính, thuế, y tế-sức khỏe, giáo dục…

FPT Software (FSoft)

Thành lập năm 1999 theo chiến lược phát triển phần mềm FPT.

FPT Telecom (FTEL)

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, truyền thông, dịch vụ nội dung số, dữ liệu số…

FPT Education (FE)

Thành lập năm 1997 khởi đầu với FPT Aptech, kết quả của chiến lược phát triển phần mềm FPT. Hiện trở thành Tổ chức Giáo dục FPT gồm các mảng đào tạo đại học, cao đẳng, phổ thông…

FPT Trading Group (FTG)

Tiền thân là FPT Distribution Company (FDC – công ty phân phối FPT), FTG tập trung vào lĩnh vực thương mại, phân phối, bán lẻ…

Chi nhánh FPT Hochiminh

Chi nhánh FPT tại TPHCM có thời gian đầu hoạt động tương đối độc lập, từ 2002 được hợp nhất với FPT Hà Nội và cùng phát triển.

%d bloggers like this: