Wiki

Trang thông tin được xây dựng theo format wiki, cung cấp các thông tin về sự kiện, nhân vật… tại FPT, gắn liền với các giá trị văn hóa. Người đọc dễ dàng tra cứu và có thể tham gia đóng góp nội dung lên trang để xây dựng kho tư liệu phong phú về nhân vật, con người tại FPT.

Môn học UFC có một wiki riêng bao gồm các bài viết, tư liệu dạng wikipedia về văn hóa của tổ chức và văn hóa FPT. Các thể loại bao gồm: nhân vật, sự kiện, khái niệm, đơn vị, v.v. tiêu biểu cho văn hóa FPT.

Nhân vật FPT

Là những gương mặt nổi bật tại FPT. Đó có thể là các nhà sáng lập, lãnh đạo các công ty thành viên hoặc cũng có thể là những nhân viên hết sức bình thường, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn, tạo ra những ảnh hưởng tới môi trường và văn hóa FPT.

Trang wiki về chị Chu Thị Thanh Hà, một nữ lãnh đạo FPT.

Sự kiện, dấu ấn FPT

Là những hoạt động ấn tượng tại FPT thể hiện rõ nét văn hóa độc đáo tại FPT, ví dụ các tổ chức “đặc biệt” như Tổng hội, Sáng tác Company (STCo)… hay những lát cắt độc đáo về văn hóa đã xuất hiện trong quá trình phát triển của FPT.

Wiki là trang thông tin mở. Chúng tôi mới bắt tay xây dựng được những nội dung đầu tiên. Bạn đọc có thể tham gia đóng góp nội dung lên trang để xây dựng kho tư liệu phong phú về nhân vật, con người tại FPT.

Truy cập tại: Wiki FPT Way

%d bloggers like this: