“Các anh ngu bỏ mẹ” và Văn hóa FPT

“Các anh ngu bỏ mẹ” là truyền thuyết hay được nhắc đến nhất của FPT. Từ câu chuyện này, nhiều kết luận về văn hóa doanh nghiệp FPT được đưa ra, kèm theo các khuyến cáo dai dẳng. Đến mức, CEO KhoaNV có lần phải lên báo giải thích “Nói FPT có văn hóa chửi sếp là không đúng đâu”.

“Văn hóa tin tưởng” vs “Văn hóa quyền lực”

DEC đã thay đổi một cách thầm lặng từ “văn hóa tin tưởng” (trust culture) sang “văn hóa quyền lực” (power culture). Nói cách khác, để hoàn thành được công việc, địa vị trong tổ chức và quyền thưởng phạt quan trọng hơn nhiều so với các mối quan hệ cá nhân.