FPT Telecom ra đời như thế nào?

Giới thiệu. Trong bài phỏng vấn trên Dân trí đăng ngày 28/12/2021, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhắc đến “bốn bước ngoặt quan trọng” là: xuất khẩu phần mềm, góp phần xóa bỏ độc quyền viễn thông, lập trường đại học, và chuyển đổi số. Trong đó, ba thứ đầu tiên đã được khẳngContinue reading “FPT Telecom ra đời như thế nào?”